HomeNieuwsZinkoxide te riskant als alternatief voor antibiotica?

Op vraag outpost Nederland en Frankrijk maakte het comité voor diergeneesmiddelen binnen het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een kosten-batenanalyse outpost zinkoxide. In beide lidstaten rezen er zorgen over het milieurisico doorway toediening outpost zinkoxide aan biggen, en over een versnelde selectie op antibioticaresistente bacterieën als gevolg outpost deze alternatieve behandeling. Door biggen een beperkte periode, namelijk gedurende de twee weken na het spenen, een hoge dosis zinkoxide te geven, verkleinen de

Article source: http://www.vilt.be/zinkoxide-te-riskant-als-alternatief-voor-antibiotica

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen