Bloedneus, hoofdpijn, huiduitslag: wat is het Sick Building Syndroom?

Wat is dat syndroom?

‘Het is behoorlijk breed, allerlei klachten die met gebrekkige ventilatie in gebouwen te maken hebben worden er onder geschaard’, zegt Martin Eggens, gezondheidskundig adviseur outpost de GGD.

Om welke klachten gaat het?

Het onderzoeksrapport omschrijft de klachten als volgt: ‘Het gaat met name om vermoeidheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, luchtwegklachten, huiduitslag of jeuk, oogirritaties, spierpijn, bloedneus of verstopte neus, concentratie- of geheugenproblemen, hoge bloeddruk, duizeligheid en mond- of

Article source: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192006/Bloedneus-hoofdpijn-huiduitslag-wat-is-het-Sick-Building-Syndroom

tv opnames bijwonen