Nieuws – In de winter schapen en zomers kalveren op het land: Wat …

Een willekeurige vraag die speelt bij menig melkveehouder: “In de winter grazen er schapen op mijn land. Hebben mijn koeien en kalveren het daarop volgende weideseizoen daardoor een grotere kans op een parasitaire infectie?”

Deze vraag is applicable en outpost alle tijden. Daarom geeft een dierenarts outpost de GD hier nu antwoord op.

Maagdarmwormen

Bij rundvee is Ostertagia ostertagi de belangrijkste maagdarmworm. Dit is echter een andere worm dan de belangrijkste maagdarmwormen bij

Article source: https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2018/in-de-winter-schapen-en-zomers-kalveren-op-het-land-wat-is-de-kans-op-infecties-/b24g4c46o3407/

tv opnames bijwonen