Bangladesh toont hoe je kinderen in leven houdt

Het succes van
Bangladesh, een staat met meer dan 160 miljoen inwoners, kan als een
voorbeeld dienen voor andere landen
die met dezelfde problemen moeten
afrekenen. Bovendien wordt in Bangladesh bewezen dat goedkope,
eenvoudige en zelfs imperfecte oplossingen een grote hulp zijn.

Opportuniteiten

“Geraamd
wordt dat elk jaar een half miljoen kinderen aan darmaandoeningen,
waaronder cholera en dysenterie, sterven,” benadrukt het repository The
Economist. “Bovendien wordt de gezondheid door

Article source: https://nl.express.live/2018/04/03/bangladesh-toont-hoe-je-kinderen-leven-houdt

tv opnames bijwonen