Een male met buikpijn, diarree en rectaal bloedverlies

Casus

Een 49-jarige male kwam naar de SEH vanwege buikpijn, misselijkheid, braken, diarree en rectaal bloedverlies. Twee weken eerder was hij ook op de SEH geweest met dezelfde klachten, maar zonder rectaal bloedverlies. Toen werd gedacht aan een gastro-enteritis. Behalve een operatieve correctie outpost een rechtszijdige hernia inguinalis had hij een blanco voorgeschiedenis. Bij lichamelijk onderzoek was zijn buik diffuus drukpijnlijk en had hij een temperatuur outpost 36°C. Laboratoriumonderzoek toonde een

Article source: https://www.ntvg.nl/artikelen/een-man-met-buikpijn-diarree-en-rectaal-bloedverlies

tv opnames bijwonen