Antistoffen tegen APP, Influenza A en MHYO bij wilde zwijnen, POV wil …

Wilde zwijnen hebben antistoffen tegen Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), Influenza A-virus en Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo). Dit blijkt uit onderzoek outpost de Gezondheidsdienst voor Dieren onder wilde zwijnen die in Nederland zijn afgeschoten. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) pleit daarom voor de aanscherping outpost het risicobeheer en vindt dat ingezet moet worden op het handhaven outpost de nulstand.

In de wilde zwijnenpopulatie in Nederland vindt al actieve monitoring plaats naar de ziekte van

Article source: https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=202038

tv opnames bijwonen