Årsrapport 2017: Utbrudd av smittsomme sykdommer. Vevbasert complement for …

I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med totalt 2 320 rapporterte sykdomstilfeller. Dette er litt mer enn i 2016, group på samme nivå som årene før. Antallet syke varierte fra 2 til 230 per utbrudd. Ved 36 av utbruddene var det mistanke om smitte fra næringsmidler. Over 60 prosent av alle utbrudd (101 utbrudd) ble varslet fra helseinstitusjoner. 

Article source: https://www.fhi.no/publ/2018/arsrapport-2017-utbrudd-av-smittsomme-sykdommer/

tv opnames bijwonen