Betra laboratoriemetodikk avdekka fleire infeksjonar med smitte frå mat, vatn …

– Fleire pasientar blir no testa rutinemessig for mat- og vassborne sjukdomar, og fordi  fleire blir testa med laboratorieprøver, blir det også  avdekka fleire tilfelle, seier Line Vold, avdelingsdirektør for avdeling for smitte frå mat, vatn og dyr ved Folkehelseinstituttet.

Kriteria for melding av sjukdomstilfelle og ny metodikk på laboratoria har for enkelte sjukdomar gitt store utslag for antal melde sjukdomstilfelle i 2017, seier ho.

E. coli-bakteriar:

tv opnames bijwonen