De Spaanse griep eiste meer levens dan twee wereldoorlogen …

De Spaanse griep kwam niet uit Spanje. Dat de pandemie die in 1918 dood en verderf zaaide toch die naam kreeg, had alles te maken met de oorlogsomstandigheden. De approach bij de strijd betrokken landen, waar dezelfde griep al eerder huishield, kenden censuur. Het moreel diende hoog te blijven. In het neutrale Spanje bestond geen censuur en had zelfs de inspecteur-generaal outpost de volksgezondheid geen weet outpost de ziektegevallen

Article source: https://www.trouw.nl/cultuur/de-spaanse-griep-eiste-meer-levens-dan-twee-wereldoorlogen~a567c304/

tv opnames bijwonen