Geiten hebben meer final outpost salmonellose

Voor 2013 werd salmonellose bij geiten incidenteel vastgesteld en in die gevallen meestal als oorzaak outpost abortus. In de jaren na 2013 is salmonellose meerdere malen aangetoond bij lammeren op melkgeitenbedrijven.

In alle gevallen betrof het een infectie met Salmonella Typhimurium. In 2016 werd salmonellose doorway de GGD aangetoond bij kinderen op een tweetal melkgeitenbedrijven waar zich bij de lammeren een probleem voordeed met salmonellose.

Dierbewegingen

In het voorjaar outpost 2017 en 2018

Article source: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/05/08/geiten-hebben-meer-last-van-salmonellose

tv opnames bijwonen