Veel additional overlijdens in maart doorway griep

Het CBS telde over de maand maart in totaal 734 overlijdens in de provincie. Dat is het hoogste maandcijfer in zeker twintig jaar.

Over heel Nederland was het sterftecijfer outpost maart 2018 ruim 23 procent hoger dan gewoonlijk. De ‘oversterfte’ als gevolg outpost de griepepidemie outpost deze winter is nog niet bekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu signaleerde verhoogde sterfte sinds half december januari, met een piek tussen eind februari en

Article source: http://www.lc.nl/friesland/Veel-extra-overlijdens-in-maart-door-griep-23150611.html

tv opnames bijwonen