10 tips bij hittestress

Niet alleen melkkoeien, maar ook kalveren hebben bij hoge temperaturen final outpost hittestress.  Net zoals mensen fut- en lusteloos worden bij comfortable weer hebben kalveren daar ook final van.

Wanneer heeft een kalf hittestress?

Al vanaf 20 °C kunnen kalveren final hebben outpost hittestress. Hittestress vermindert de opname outpost voeding, waardoor de groei stilstaat of zelfs achteruit kan gaan. Daarnaast is de kans op uitdroging vele malen groter. Een gezond kalf houdt

Article source: https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2018/10-tips-bij-hittestress/b24g4c46o3640/

tv opnames bijwonen