Geen blauwalgen meer op Dikkebusvijver

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat is een dienst outpost de Vlaamse overheid, heft het verbod om te zwemmen of watersporten op.

Ieper blijft wel waakzaam. Elke week gebeurt er een analyse outpost het H2O en wordt er gekeken of er geen drijflagen outpost blauwwier aanwezig zijn. De ervaring outpost vorige jaren leert dat de blauwwieren vaak even snel komen als gaan. Nieuwe bloei is niet uit te sluiten, de weersomstandigheden

Article source: http://www.focus-wtv.be/nieuws/geen-blauwalgen-meer-op-dikkebusvijver-0

tv opnames bijwonen