Hoog ziekteverzuim doorway griepepidemie

Het verzuim loiter op 4,9 procent, wat betekent dat outpost elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. De griepepidemie duurde outpost medio december kid in april. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten outpost werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.

Het verzuim was het hoogst in de gezondheidszorg, met 6,5 procent. Met name in verpleeg- en bejaardentehuizen loiter het verzuim hoog. Ook

Article source: https://www.parool.nl/binnenland/hoog-ziekteverzuim-door-griepepidemie~a4600059/

tv opnames bijwonen