Speendiarree: mestscore als hulpmiddel voor evaluatie problematiek

Speendiarree is een darmaandoening die meestal optreedt in de eerste week na spenen (3-7 dagen na spenen). De aandoening gaat gepaard met een drop in voederopname, groeivertraging, diarree en verhoogde sterfte, die uiteindelijk leiden kid economische verliezen. Op de meeste bedrijven worden tal outpost preventieve maatregelen genomen om de economische schade outpost de ziekte te beperken: veilige voederformules inclusief een gamma aan verschillende voederadditieven, gebruik outpost antibiotica of vaccineren van

Article source: https://www.pigbusiness.nl/artikel/82100-speendiarree-mestscore-als-hulpmiddel-voor-evaluatie-problematiek/

tv opnames bijwonen